آلفا مشاور

درس سیستم های کنترل خطی در کنکور ارشد برق

  اهمیت و ضرایب درس سیستم های کنترل خطی درکنکور ارشدو دکتری برق:

درس سیستم های  کنترل خطی از جمله دروس مهم و تاثیر گذار برای داوطلبانی است که قصد شرکت در کنکور ارشد و دکتری مهندسی برق گرایش کنترل  را دارند .

کنترل خطی در کنکور ارشد دارای ضریب ۴برای گرایش کنترل است.

اما  این درس نه تنها برای کنترلی ها ، بلکه برای آن دسته از داوطلبانی که قصد شرکت در کنکوربرق – در گرایش های مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) و البته گرایش قدرت  را دارند نیزحائز اهمیت است…

که در ادامه به بررسی  این موضوع خواهیم پرداخت:

درگرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) درس  سیستم های کنترل خطی نیز ضریب ۴ دارد.

با توجه به اینکه درس  سیستم های کنترل خطی  به تنهایی یک مجموعه محسوب میشود و حجم مطالب خوانده شده در مقایسه با درس های الکترونیک۱والکترونیک۲ و مدار منطقی که جمعا یک مجموعه محسوب می شوند کمتر است .

لذا:

دسته ایی از داوطلبان ترجیح می دهند که درس سیستم های  کنترل خطی را جایگزین این مجموعه عظیم  کنند.!!

از آن سو درس سیستم های کنترل خطی  برای گرایش قدرت ضریب ۲ دارد که با توجه به سبک سوالات کنکورهای اخیر و حجم مطالب خوانده شده در این درس عده ایی از  داوطلبان به سمت مطالعه این درس روی آورده اند..!!

 

سرفصل های مباحث تدریس شده در دوره آموزشی سیستم های کنترل خطی کنکور ارشد و دکتری برق:

 

فصل صفر :مقدمات ریاضی سیستم های کنترل خطی

فصل اول :  مقدمات سیستم های های کنترل خطی

فصل دوم : پایداری سیستم

فصل سوم : تحلیل خطا

فصل چهارم : پاسخ گذرای سیستم

فصل پنجم:مکان هندسی ریشه ها

فصل ششم : پاسخ فرکانسی سیستم های کنترل

فصل هفتم : جبرانساز ها

فصل هشتم :مدلسازی سیستم های دینامیکی

فصل نهم : فضای حالت

 

 

برای استفاده از تخمین رتبه رایگان گروه آلفا مشاور میتونید از لینک زیر استفاده کنید :

تخمین رتبه رایگان ارشد برق

 

برای استفاده از فایل های آموزشی رایگان زبان ارشد برق میتوانید از لینک زیر استفاده کنید :

زبان ارشد برق ( گرامر)

 

مدیر

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *