آلفا مشاور

کنترل و متلب – دو یار جدانشدنی

کنترل و متلب – دو یار جدانشدنی

اگر با درس کنترل خطی یک آشنایی نسبی داشته باشید  قطعا به این نکته پی بردید که در این درس ،  از متلب خیلی استفاده می شود و این دو یار جدانشدنی هستند.

در واقع از متلب برای درک و فهم بهتر کنترل خطی استفاده می کنیم:

برای مثال:

برای درک مملوس ترِ آثار اضافه کردن صفر وقطب به سیستم حلقه باز و یا بسته ، میتوانید به کمک دستور stepinfo و یا step اثرات ناشی از این تغییرات را در پاسخ سیستم مشاهده کنید .

 

متلب

و یا  به کمک رابط گرافیکی  sisotool مشاهده میکنید چنانچه محل قطب ها در مکان هندسی تغییر یابند ، چه تغییری در نمودارهای پاسخ پله ، نمودار بُد و.. ایجاد میشود.
کنترل و متلب ; دو یار جدانشدنی
از مباحث و سوالات نسبتا سخت کنکور طراحی کنترلرها هستند که دانشجویان را گاهی به چالش می کشاند .
پیشنهاد میشود در کنار خواندن تئوری کنترل ، برای درک عمیق تر از متلب برای فراگیری مطالب استفاده کنید.

برای مثال :

 

در شکل زیر با تغییرات ضرایب kp وkd وki شما شاهد تغییراتی در نمودار هستید .
اگر تصویر را خوب  به خاطر بسپارید و متوجه اثر هرکدام از ضرایب کنترلر درخروجی شوید ;
کار شما در فراگیری موضوع آسان تر شده و توانایی شما در امر تست زنی بیشتر می شود.
آلفا مشاور

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *